o firmie

Ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy jest nieodzownym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu każdej firmy, która gwarantuje swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracodawców, a przede wszystkim naprzeciw obowiązkom jakie narzucają przepisy prawa na pracodawcę, właściciela lub zarządcę obiektu, pragniemy przedstawić naszą ofertę w przedmiotowym zakresie.

Korzystanie z naszej wiedzy jest dla Państwa gwarancją najwyższych usług, kompetencji i profesjonalizmu. Zadania realizowane są przez zespół specjalistów posiadających umiejętnościi bogate doświadczenie zawodowe z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, które nabyte zostały podczas wieloletniej pracy w zakładach, firmach i instytucjach o różnorodnym charakterze oraz podczas służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Pragniemy nadmienić, że wszystkim naszym klientom poświęcamy tyle czasu ile wymaga dane zlecenie tak, aby efekt końcowy był w pełni satysfakcjonujący i odpowiadał stawianym nam oczekiwaniom. Gwarantujemy konkurencyjne ceny przy jednoczesnym zachowaniu fachowych i profesjonalnych usług dostosowanych do potrzeb zleceniodawcy.

oferta

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

kompleksowa obsługa obiektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
wykonywanie obowiązków Inspektora/Specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej,
opracowanie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
opracowanie Planów Ewakuacji;
prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
legalizacja i konserwacja gaśnic;
przegląd i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych;
kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych;
przygotowanie obiektu do odbioru/kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
wyposażanie obiektów w gaśnice i znaki ewakuacyjne;
doradztwo prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

kompleksowa obsługa obiektów z zakresu bhp;
wykonywanie obowiązków Specjalisty ds. bhp;
prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp;
opracowanie instrukcji stanowiskowych;
opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego;
postępowanie powypadkowe – udział w komisji, dokumentacja;
doradztwo prawne w zakresie bhp.

referencje

Zadania realizowane są przez zespół specjalistów posiadających umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, które nabyte zostały podczas wieloletniej pracy w zakładach, firmach i instytucjach o różnorodnym charakterze oraz podczas służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Z naszej oferty korzystały bądź korzystają między innymi następujące instytucje:

informacje ppoż

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku począwszy od jego odbioru przez Państwową Staż Pożarną.

więcej

Plany ewakuacji i operaty przeciwpożarowe

Plany ewakuacji wymagane są w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Plan ewakuacji powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego.

więcej

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe to nieodzowny element profilaktyki pożarowej polegający na uświadomieniu pracowników z zagrożeniami jakie mogą wystąpić w ich codziennej pracy.

więcej

Obsługa obiektów ppoż

Oferta firmy ANZEM dotyczy również kompleksowego nadzoru p.poż. w obiektach - Inspektor ppoż. / Specjalista ppoż. W momencie podpisania umowy Inspektor/Specjalista ppoż. przejmuje obowiązki właściciela/zarządcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

więcej

szybki kontakt

ul. Seminaryjska 24/74 25-372 Kielce
biuro@anzem.pl tel.:884 646 332