Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe pracowników jest z jednej strony obowiązkiem spoczywającym na właścicielu/zarządcy obiektu, z drugiej natomiast jest to nieodzowny element profilaktyki pożarowej polegający na uświadomieniu pracowników z zagrożeniami jakie mogą wystąpić w ich codziennej pracy. Priorytetem szkolenia jest „zaszczepienie” wśród pracowników nawyków, umiejętności eliminacji zaistniałych zagrożeń.

Organizowane i prowadzone szkolenia dostosowane są do warunków ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie i przeprowadzane po wcześniejszym zapoznaniu się z nim. Szkolenia prowadzone są przez Specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej będących czynnymi funkcjonariuszami, oficerami Państwowej Straży Pożarnej.

 Szkolenie ppoż. prowadzone jest w sposób ciekawy i interesujący przy wykorzystaniu technik multimedialnych oraz praktycznego pokazów sprzętu. Na szkoleniach pokazywane jest jak prawidłowo i efektywnie użyć sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe. Celem szkolenia jest jak najlepsze przygotowania uczestników szkolenia do prawidłowego zachowania się w przypadku pożaru. Dlatego na szkoleniu prócz wiadomości teoretycznych przekazywana jest dość obszernie wiedza praktyczna.

Wróć