OFERTA

 

Ochrona przeciwpożarowa:
 • kompleksowa obsługa obiektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • wykonywanie obowiązków Inspektora/Specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • opracowanie Planów Ewakuacji;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • legalizacja i konserwacja gaśnic;
 • przegląd i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych;
 • kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
 • przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych;
 • przygotowanie obiektu do odbioru/kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • wyposażanie obiektów w gaśnice i znaki ewakuacyjne;
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

 • kompleksowa obsługa obiektów z zakresu bhp;
 • wykonywanie obowiązków Specjalisty ds. bhp;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp;
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych;
 • opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego;
 • postępowanie powypadkowe – udział w komisji, dokumentacja;
 • doradztwo prawne w zakresie bhp.


.